עמוד מוצרים

מחיר: ₪2800.00

ציור בסיבים על גבי נייר ידני בשילוב צמחים מדבריים. ס"מ 102X70

מחיר: ₪3200.00

שילוב צמחי מדבר על גבי נייר ידני. 102X70 ס"מ

מחיר: ₪1800.00

ציור בסיבים על גבי נייר ידני בשילוב צמחים מדבריים. 47X63 ס"מ

מחיר: ₪1500.00

הדפס קולוגרפי על גבי נייר מצמח המתנן. 40X53 ס"מ

מחיר: ₪1800.00

ציור בסיבים על נייר ידני 50X64 ס"מ

מחיר: ₪2000.00

הדפס קולוגרפי על גבי נייר מצמח המתנן. 78X65 ס"מ